Δενδροφυτευση

Κυρίαρχο ρόλο, ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες, παίζει στο πρόγραμμα μας και η επαφή με τη φύση. Φέτος, εκτός των άλλων, ασχοληθήκαμε και με την καταστροφή του Ιουλίου τους 2018. Τα παιδιά ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν, ποικιλοτρόπως, και ολοκληρώσαν τη δράση αυτή με δεντροφύτευση. Σε συνεργασία με το Δήμο του Μαραθώνα, η Νηπιακή Αγωγή   συνέβαλε έτσι,  έστω και λίγο, στην  περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.