Εσεις & εμεις

Όσο καλό και να είναι ένα σχολείο, η σωστή συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δουλειάς πάνω στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Και η συνεργασία βασίζεται σε άμεση και σωστή πληροφόρηση.

Για το σκοπό αυτό η Νηπιακή Αγωγή έχει καθιερώσει διάφορες μεθόδους συνεργασιάς και επικοινωνίας με τους γονείς όπως:

  • Καθημερινή ενημέρωση
  • Συναντήσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς
  • Συμβουλευτική γονέων από το ψυχολόγο
  • Ad hoc συναντήσεις με τη διεύθυνση για έκτακτα προβλήματα
  • Αντικειμενική πληροφόρηση για την εξέλιξη του παιδιού με βάση μια γραπτή αξιολόγηση κατά τομείς καθώς και προτάσεις για τυχόν περαιτέρω βελτίωση
  • Συνεχή επικοινωνία – πληροφόρηση μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης

Οι τρόποι συνεργασίας με τους γονείς δεν περιορίζονται στα παραπάνω αλλά προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες και διαμορφώνονται ανά περίσταση.

Διαβάστε ακόμα σε αυτή την ενότητα: εκπαιδευτικό πρόγραμμαοργάνωση