Η πορεια μας

H πορεία της Νηπιακής Αγωγής ξεκίνησε το 1976, μια εποχή που στην Αθήνα υπήρχαν ελάχιστοι παιδικοί σταθμοί.

Η ελληνική οικογένεια βρισκόταν τότε στη φάση μετεξέλιξής της από ευρύτερη σε πυρηνική και δεν είχε ακόμη εμπεδωθεί στη συνείδηση των γονέων η αναγκαιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης.

Μια μικρή μονοκατοικία στην οδό Ευριπίδου, στην καρδιά της Φιλοθέης, φιλοξένησε τους πρώτους “μαθητές”. Μικρά τα μεγέθη, μικρές οι απαιτήσεις.

2 χρόνια μετά η Νηπιακή Αγωγή μεταστεγάζεται στο πέτρινο χαρακτηριστικό κτίριο στην οδό Καποδιστρίου 1, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Τα μεγέθη σταδιακά αλλάζουν, οι απαιτήσεις επίσης.

Ο ρόλος του παιδικού σταθμού αναβαθμίζεται και η προσχολική εκπαίδευση γίνεται πλέον αναγκαιότητα. Είναι η εποχή που  τα ηνία της Νηπιακής Αγωγής αναλαμβάνει η Άννα Ραφτοπούλου και ταυτόχρονα αναλαμβάνει και την εξέλιξη του “σχολείου” και τον εκσυγχρονισμό του. Οι πρόσφατες σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου και τα ερεθίσματα από τον εξαιρετικά προοδευτικό τόπο των σπουδών της δίνουν μια ξεχωριστή πνοή στο παιδαγωγικό έργο αλλά και στο οργανωτικό κομμάτι της Νηπιακής Αγωγής.

Η αντίληψη και η γνώση ότι η παιδαγωγική επιστήμη διαρκώς εξελίσσεται καθορίζει όλη την πορεία και την δομή του “σχολείου”. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναβαθμίζονται, οι παροχές γίνονται πιο πλούσιες, οι εγκαταστάσεις ανακαινίζονται, αποτελώντας ένα μοναδικής αισθητικής περιβάλλον για το παιδί.

Και ενώ τίποτα δεν μοιάζει να παραμένει ίδιο, το ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη μοναδικότητα της κάθε προσωπικότητας ταυτίζεται στην πορεία των χρόνων με τη Νηπιακή Αγωγή και η οικογενειακή ατμόσφαιρα 40 χρόνια μετά παραμένει αναλλοίωτη και αποτελεί την εγγύηση για την περαιτέρω θετική πορεία.

Διαβάστε ακόμα σε αυτή την ενότητα: η ομάδα μας