Ανακοινωση

Η οικογένεια της Νηπιακής Αγωγής είναι πλέον πιο φτωχή. Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα τον «πατέρα» της, Ανδρέα – Γκαστών Ραφτόπουλο, που έφυγε σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας παρακαταθήκη το ήθος και το έργο του. Θα τον θυμόμαστε πάντα, θα τον τιμούμε και θα τον ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξε και μας πρόσφερε!