Αστροβραδιά

Γονείς και παιδιά έζησαν μια μοναδική εμπειρία στο Αστεροσκοπείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής σε μια αστροβραδιά που διοργανώθηκε ειδικά για τη Νηπιακή Αγωγή.