Τα παιδιά “μας” στη Μάνδρα Αττικής

Συγκεντρώσαμε  στο σχολείο μας ελαιόλαδο το οποίο και προσφέραμε στο δήμο Μάνδρας για να καλύψει ανάγκες των πλημμυροπαθών.
Τα παιδιά για ακόμη μια φορά ευαισθητοποιούνται, και κάνουν την έννοια της αλληλεγγύης και της συνεργασίας πράξη.