Εκπαιδευτική χρονιά 2018 /2019

Ξεκίνησε ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν με τη συμπλήρωση των θέσεων.