Άσκηση σεισμού

Ας είμαστε προετοιμασμένοι και ας μην χρειαστεί ποτέ στην πραγματικότητα.