Μουσείο Ακρόπολης

Το τμήμα του Νηπιαγωγείου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης