Ενημερώσεις γονέων

Ολοκληρώθηκαν οι ομαδικές συναντήσεις στις οποίες παρουσιάστηκαν όλα μας τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που τα πλαισιώνουν.