Το νηπιαγωγείο πάει παραλία

Τελευταία κοινή, παραδοσιακή πλέον, εκδρομή των παιδιών που ετοιμάζονται για το δημοτικό σχολείο.