Κινητό πλανητάριο

Το κινητό πλανητάριο φιλοξενήσαμε στους χώρους της Νηπιακής Αγωγής και ήταν για τα παιδιά μια ξεχωριστή και εντυπωσιακή εμπειρία.