Μουσείο Ακρόπολης

Όπως κάθε χρόνο τα παιδιά του νηπιαγωγείου ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Ακρόπολης.