Εκπαιδευτική χρονιά 2017/18

Ξεκίνησε ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν με τη συμπλήρωση των θέσεων.