Μουσείο σχολικής ζωής και εκπαίδευσης

Τα “μικρά” μας συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο του μουσείου.