28η Οκτωβρίου

Δεδομένου ότι ο πόλεμος δυστυχώς σήμερα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια και ένα απλό ιστορικό γεγονός για τα παιδιά (βλ. Συρία, πρόσφυγες κλπ) κρίναμε, με αφορμή την εθνική επέτειο, ότι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ήταν  αναγκαίο να  μιλήσουμε στα παιδιά της Νηπιακής Αγωγής για τα αρνητικά του, τονίζοντας παράλληλα τα θετικά της ειρήνης και της ελευθερίας