Άσκηση σεισμού

Πραγματοποιήσαμε άσκηση σεισμού.

Το κτίριο εκκενώθηκε γρήγορα και με ασφάλεια. Στη Νηπιακή Αγωγή είναι όλα υπό έλεγχο.