Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ομώνυμο μουσείο. Πρόκειται για μια παλαιά κατοικία που έχει μετατραπεί σε ένα πάρκο σύγχρονης γλυπτικής στο κέντρο της Κηφισιάς.