Ανακυκλώσιμη τέχνη

Τα παιδιά μας συμμετείχαν  σε πρόγραμμα για την ανακυκλώσιμη τέχνη στο Μουσείο Βορρέ