Κέντρο πολιτισμού “Ελληνικός κόσμος”

Παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Δαρβίνος – Το μυστήριο της Φύσης”.