Εκαιδευτική χρονιά 2016 – 2017

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά και θα ολοκληρωθούν με τη συμπλήρωση των θέσεων.