ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2024/25

Προγραμματίζεται η επόμενη εκπαιδευτική χρονιά. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση των θέσεων.