ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023/24

Προγραμματίζεται η επόμενη εκπαιδευτική χρονιά. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση των θέσεων.