Η καθημερινοτητα μας

Μπορεί να είνα μία διαφορετική χρονιά, έχουμε βρει όμως τους ρυθμούς μας και η καθημερινότητά μας μπήκε σε μια ροή. Η μάκσες, ο καλύτερός μας σύμμαχος.