Οκτωβριος

Η φάση της προσαρμογής ολοκληρώθηκε και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας  αλλά και ακολουθώντας τα πρωτόκολλα,  κατά γράμμα, μπαίνουμε πλέον στο ουσιαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χρονιάς.