Επανεκκινηση

Μετά από 2,5 μήνες επανερχόμαστε. Θα λειτουργούμε καθημερινά με τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες. Η λειτουργιά του σχολείου θα επεκταθεί μέχρι 28 Ιουλίου.