Πλαστελινη Record

Τα παιδιά μας επισκέφτηκαν το μονοδικό εργοστάσιο παραγωγής πλαστελίνης στην Ελλάδα.