ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς δεν θα μπορούσαμε να το αγνοήσουμε!

 16 Ιουλίου πάμε και εμείς διακοπές και επιστρέφουμε 27 Αυγούστου!